maintop

Truyện cổ tích Nhật bản - Tỉnh YAMAGATA

Title   area
1

Người Vợ Không ăn uống gì

  shirataka
2

Câu chuyện Bồ tát Jizo
(Bồ tát bảo vệ trẻ em)

  shirataka
3

Chuyện Thần thoại về Thần Sấm

  shirataka
4

Vũ điệu “Mèo”

  shirataka
5

Câu chuyện lên núi tìm Lê Naranashi

  shirataka
6

Chiếc áo Kesho Mawashi

  shirataka
7

Chuyện cổ tại Ngôi làng Asadachi

  shirataka
8

Thanh kiếm Thầni

  shirataka
9

Rằm tháng giêng

  shirataka
10

Người nông dân nghèo rất giàu

  shirataka
11

Trưởng thôn

  shirataka
12

Câu chuyện bánh Dango (bánh gạo)

  shirataka
The translator by Ho Tuan Nhan 
maintop